Arxiu fotogràfic del barri Gòtic

El Centre Cívic Pati Llimona s’ha proposat crear un arxiu d’imatges sobre la història del Barri Gòtic, per rescatar fotografies oblidades als calaixos i compartir experiències. Les imatges es reproduiran digitalment i quedaran endreçades per facilitar-ne la consulta. També es duran a terme activitats paral·leles com projeccions a l’espai públic.

L’interès per recuperar la història del barri Gòtic per part del Centre Cívic Pati Llimona ha convergit, en el temps i gairebé en l’espai, amb el de la Fundació Setba per crear un arxiu digital sobre la història de la Plaça Reial. 

Per a més informació sobre el projecte d’Arxiu fotogràfic del barri Gòtic podeu consultar el web del Pati Llimona: patillimona.org/blog/presentacio-larxiu-fotografic-barri-gotic

I sobre el projecte interactiu La memòria de la Plaça: www.fundaciosetba.org/projecte-interactiu-la-memoria-de-la-placa

arxiu fotogràfic gòtic