Bases “Natura és Cultura 2019”

Dilluns 20 de maig de 2019

El projecte Natura és Cultura va néixer el 2012 i enguany compleix 8 edicions.

Consisteix en un respir d’una setmana en un entorn natural, durant la qual es realitzen un seguit de tallers artístics amb la voluntat de contribuir a la integració social dels usuaris, fomentar-ne les capacitats artístiques i facilitar el contacte amb la natura.

QUI?
Podran participar al Natura és Cultura totes les entitats de Catalunya que treballin per millorar la vida de les persones que conviuen amb trastorns mentals.

D’entre totes les entitats que sol·licitin la participació i s’ajustin als requisits de la convocatòria, es realitzarà un sorteig davant notari per escollir les quatre beneficiàries.

QUAN?
El projecte es durà a terme durant el mes de setembre de 2019 i cadascuna de les entitats guanyadores hi participarà durant una setmana (de dilluns a divendres).

La recepció de sol·licituds finalitzarà el 4 de juny de 2019.

El sorteig se celebrarà davant l’Il·lustre Senyoa Borja Criado Malagarriga, notari de la ciutat de Barcelona, el 6 de juny de 2019.

El notari haurà d’extreure o indicar quatre premiats, que quedaran protocol·litzats mitjançant acta notarial.

La Fundació Setba, en cas de força major i per causa justificada, es reserva el dret de modificar el dia del sorteig, o el procediment del sorteig aquí establert.