EXPOSICIONS EN LLOGUER

La Fundació Setba disposa d’un seguit d’exposicions produïdes en diferents suports,
que posa l’abast de les empreses o entitats que ho vulguin.