Límits?

De l'1 al 16 de desembre de 2016
De l’1 al 16 de desembre de 2016

L’exposició LíMITS? està plantejada com un itinerari/circuit a través del qual el públic pot anar avançant per les diferents “etapes” i arribar a establir un paral·lelisme amb el propi itinerari vital d’una persona amb [IL].

S’hi exhibiran les obres de la Núria Guinovart alhora que es divulguen els serveis que l’acidH ofereix, amb l’objectiu de fer paleses les especials necessitats i dificultats que tenen i pateixen aquestes persones en el seu trajecte vital.

Algunes de les obres que s’exposaran hauran estat creades per l’artista i un grup de persones usuàries d’acidH, amb col·laboració de persones voluntàries.

Les arts plàstiques suposen, en essència, un art col·lectiu que reflecteix la vida i la societat a cada època i a cada lloc, amb nombrosos i diferents estils i amb múltiples finalitats i és per això que l’art esdevé una eina d’integració social. En el nostre sector de la discapacitat intel·lectual, volem utilitzar les arts plàstiques com a eina per a la normalització de la diferència, potenciant altres capacitats i promovent la inclusió com a ciutadans de ple dret en una societat poc equitativa i molt competitiva.

Societats molt diverses han creat i desenvolupat totes les formes i expressions artístiques que coneixem avui. Aquestes societats han convertit aquest art en una carta de presentació essencial de la cultura que les defineix. Amb aquesta iniciativa volem impulsar un projecte que mitjançant les arts plàstiques millori la visualització d’una realitat desconeguda per la societat en general i faciliti la integració del col· lectiu de persones amb intel·ligència límit [IL] i discapacitat intel· lectual lleugera al món cultural. I d’altra banda, volem empoderar aquest col· lectiu, mitjançant la potenciació de les seves capacitats i habilitats plàstiques.