Diàlegs Iniciàtics

Exposició que es fa en el marc de la mostra Setba Jove i que vol ser un diàleg intergeranacional entre professors artistes i alumnes.